De enige echte noppenbal
Ontwikkeld door Podologen
Made in europe
De enige echte noppenbal
Ontwikkeld door Podologen
Made in europe

Disclaimer

Artikel 1. Inhoud 

1.0. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) levert haar producten “zoals het is en met alle fouten”. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) geeft geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot haar producten, behalve de beperkte garantie van 30 dagen zoals uiteengezet op de verpakking van het comfort balance pakket. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) wijst alle impliciete garanties af, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel, en de aansprakelijkheid van Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie), indien van toepassing, voor schade met betrekking tot een vermeend defect product zal onder elke onrechtmatige daad, contract of andere juridische theorie vallen. beperkt zijn tot de werkelijk betaalde prijs voor een dergelijk product en omvat in geen geval incidentele, gevolg-, speciale of indirecte schade van welke aard dan ook, zelfs als Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

1.1. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) is geen zorgverlener en de inhoud van Vital-feet.com website, geschreven materiaal of productinformatie is geen medisch advies. Vermijd of stel het inwinnen van medisch advies van een gekwalificeerde zorgverlener nooit uit op basis van iets dat u in Vital-feet-materialen hebt gezien of gelezen. Raadpleeg bij twijfel bij uw lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij voet en houdingsklachten een specialist. Bij chronische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut. 

1.2. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

1.3. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat 

 

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten 

2.1. Deze website is eigendom van Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) 

2.2. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie), deze website of de daarop aangeboden informatie: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te modificeren, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren. 

2.3. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelt of watermerken of auteursrechtvermeldingen uit de inhoud te verwijderen. 

2.4. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

2.5. Als de bezoeker denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) auteursrechten van derden schenden, dan kan de bezoeker Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) hiervan op de hoogte stellen. 

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid 

3.1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 

 

Artikel 4. Links naar websites van derden 

4.1. In het geval dat Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) website te plaatsen, dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) en Handelsnaam vital-feet onderdeel van Boudesteyn schoenen bv (podologie) verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Handelsnaam vital-feet onderdeel van 

Boudesteyn schoenen bv (podologie) in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. 

9,0Review LogoWij scoren een 9,0 op www.webwinkelkeur.nl

Vital your feet


Pijn in de voet kan leiden tot houdingsklachten omdat de voeten de basis vormen van ons lichaam en een belangrijke rol spelen bij het handhaven van onze houding en evenwicht.
Wanneer er pijn optreedt in de voet, kan dit leiden tot een verandering in de manier waarop we staan en lopen om de pijn te vermijden.
Dit kan leiden tot een verandering in onze houding en looppatroon, waardoor er extra spanning en belasting ontstaat op andere delen van het lichaam, zoals de knieën, heupen en rug.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »